Binck Bank

René Schipper: “Met één gesprek 23% bespaard!”

Vanuit zijn kamer heeft René Schipper, Directeur Finance en Risk Management en lid van het Management Committee, een adembenemend uitzicht op het oude gedeelte van de Amsterdamse binnenstad. In de verte zien we zelfs de kantoorkolossen van de grootste concurrenten liggen. Nog net niet uit zicht, glimlacht hij. In het zes verdiepingen tellend kantoorpand is sinds 2001 Binck N.V. gevestigd. Schipper vertelt openhartig over de start, de snelle groei, de fusie met het bedrijf AOT N.V. en de inzet van ADC Performance Improvement. Daarover zegt hij onomwonden: “Vorig jaar besloten we onze bedrijfsactiviteiten op te schonen. Kostenbeheersing kreeg daarbij de nodige aandacht. Toen we in zee gingen met financieel adviesbureau ADC is een opmerkelijke besparing gerealiseerd op de kosten van onze accountant. Met één gesprek werd een besparing van 23% mogelijk!”

In 2000 wordt Binck N.V. door 4 enthousiaste brokers opgericht. Zij zien een glanzende toekomst weggelegd voor het via internet beleggen voor particuliere beleggers. Ze blijken een vooruitziende blik te hebben, want vanaf de eerste dag wordt Binck een groot succes. Inmiddels is de naam van Binck N.V. in de financiële wereld niet meer weg te denken. De commercial op televisie waarin een voice-over uitlegt waarom online beleggers van de Postbank naar Binck N.V. zijn overgestapt, levert hier natuurlijk ook een belangrijke bijdrage aan. Die vergelijkende reclame werkt uitstekend en genereert veel traffic naar de site. De stormachtige groei betekent een toename van het aantal klanten tot maar liefst 40.000. In 2003 krijgt Binck een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. wat hoogst uitzonderlijk is, omdat de regels die de vergunninghouder hanteert uitermate streng zijn. Een bewijs dat Binck N.V. in no time een speler is geworden om rekening mee te houden. Het jaar 2004 staat in het teken van de samenvoeging van AOT N.V. en Effectenbank Binck N.V.. Deze fusie levert Binck geen windeieren op. Inmiddels staat de teller van het aantal medewerkers op 170. Over de core business van Binck vertelt Schipper: “Wat we doen is eigenlijk heel simpel: we bieden beleggers volledig geautomatiseerd toegang tot internationale effectenbeurzen. Dat doen we snel, goedkoop en effectief.” Trots vervolgt hij: “Niet voor niets dus dat we uit onderzoek door Beurs Bulletin als beste internetbroker uit de bus zijn gekomen! In september 2005 meldt de Consumentenbond dat we de goedkoopste broker  voor de lange termijn zijn. Bovendien is de klanttevredenheid bij Binck N.V. extreem hoog.”

‘Ik was wel tevreden over de kwaliteit van onze accountant, maar over de prijs minder. In een kort tijdsbestek hadden ze laten zien dat niet alle accountantskosten nuttig en noodzakelijk voor ons bedrijf waren.’

In control

Het onderscheid met de grote banken komt al snel ter sprake. “We zijn de specialist in online beleggen. Onze focus ligt op het product. We doen waar we goed in zijn en investeren in onze klanten door ze alle tijd en aandacht te geven. We bieden lage tarieven en klanten kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week zonder wachttijden hun orders doorgeven, en dat werkt perfect. Dat bewijzen die 40.000 beleggers wel. Het voordeel is ook dat we met niets zijn begonnen en een volledig nieuw softwaresysteem konden ontwikkelen voor de klanten. Tja, geen houtje-touwtje werk dus.” Binck N.V. is een jonge organisatie die haar kosten, kennis en IT-infra-structuur goed onder controle heeft. Het moment dat hij een brief van ADC ontving, staat hem nog op zijn netvlies gegrift. “In deze brief werd op basis van onderzoek aangegeven dat 71% van de CFO’s de kosten van accountants niet in verhouding met de kwaliteit vond. Dat gevoel had ik ook. Ik was wel tevreden over de kwaliteit van onze accountant, maar over de prijs minder.” Zijn belangstelling is gewekt en hij neemt contact op met ADC. Daarna volgt een ontwapenend gesprek op zijn kantoor waarbij diverse zaken de revue passeren. Hij lacht: “ADC had zich buitengewoon goed voorbereid. Ze vroegen mij of ik wist hoe het risico-profiel eruit zag, wat de samenstelling van het team was en welke kennis ik als klant belangrijk vond. Die grondige voorbereiding en die puntsgewijze aanpak overtuigden mij. In een kort tijdsbestek hadden ze laten zien dat niet alle accountantskosten nuttig en noodzakelijk voor ons bedrijf waren.” Het klonk als muziek in mijn oren, maar natuurlijk had ik enige reserves. Ik wilde zelf controle blijven houden en bovendien mocht de relatie met onze accountant niet onder druk komen te staan. Je hebt namelijk in de loop van de jaren een vertrouwensband met hen opgebouwd.” ADC heeft hier alle begrip voor en stelt vooraf helder en duidelijk dat zij de relatie niet wil verstoren. Hoe hij het wil omschrijven? “Ze deden het professioneel, zakelijk en to-the-point. Daarnaast was er ook de persoonlijke klik.”

‘ADC ging in onderhandeling met de accountant en het resultaat was in no-time zichtbaar.’

Substantieel

Lang hoefde Schipper dan ook niet na te denken voordat hij de opdracht aan ADC gaf om te gaan onderzoeken hoe op Binck’s accountantskosten bespaard kon worden. Geduldig legt hij uit hoe het traject daarna verliep. “Ik stapte er letterlijk en figuurlijk tussenuit. ADC ging in onderhandeling met de accountant en het resultaat was in no-time zichtbaar. Ik vond het belangrijk van iedere stap op de hoogte te worden gehouden en dat gebeurde ook. Ik was blij verrast toen de accountant aangaf een substantieel lagere rekening te kunnen sturen. Omdat ik zelf de accountantswereld niet zo goed ken en soms ondoorzichtig vind, is de toegevoegde waarde van ADC groot geweest. Ik heb veel van hen geleerd.”

Eye-opener

ADC gaat voortvarend te werk en spreekt met de interne accountants van Binck. Vervolgens maakt men snel een afspraak met de externe accountant van Binck. In dat gesprek komen veel inhoudelijke zaken aan de orde. ADC vraagt door naar details, de urenspecificatie ten behoeve van de auditopdracht en het controle-risico. Ook het werkprogramma en de controleaanpak worden nauwgezet bekeken. Het effect van dit gesprek wordt binnen een maand duidelijk wanneer de accountant een nieuw kostenvoorstel stuurt. Een eye-opener voor Schipper die schalks opmerkt: “Bleken de kosten met 23% teruggebracht te kunnen worden.” Hij vervolgt hoe de forse reductie in elkaar zit. “De samenstelling van het team is veranderd, want voor sommige werkzaamheden heb ik geen zware registeraccountant nodig. We bereiden nu zelf de jaarrekening volledig voor. Onze Interne Accountantsdienst past werkzaamheden aan zodat de externe accountants daar ook gebruik van kunnen maken. Dus tel uit je winst!” Dat een dergelijk fors bedrag werd bespaard, hadden Schipper en de andere leden van het Management Committee nooit voor mogelijk gehouden. In de financiële markt is het hoogst uitzonderlijk dat een grote besparing als deze wordt gerealiseerd door bij dezelfde accountant te blijven.

‘Zonder ADC had er geen verlaging plaatsgevonden.’

Volledige inzage

Schipper heeft nu volledige inzage in de hoogte van de rekening en hij weet hoe de urenschattingen eruit zien. Of hij andere bedrijven kan adviseren met ADC in zee te gaan? “Absoluut! Die onconventionele werkwijze, de snelheid (eigenlijk was alles binnen 3 maanden geregeld), de onafhankelijkheid en de specialistische kennis op het gebied van accountancy hebben de doorslag voor mij gegeven. Wat ik plezierig vond, is dat ik voortdurend op de hoogte werd gehouden van de stand van zaken. Ik was dus letterlijk ‘in control’.” Met de constatering in de bewuste brief van ADC dat er substantieel geld bespaard kan worden, is niets teveel gezegd, benadrukt Schipper. “Zonder ADC had er geen verlaging plaatsgevonden.” Hij merkt op dat de hoogte van de factuur nu beter past bij de commodity-dienst die de accountant biedt met de audit. “Ik heb nu het gevoel dat de prijs beter in verhouding staat tot wat we krijgen. Bij aanvang stond voor mij voorop dat de kwaliteit gewaarborgd bleef, want daar doe ik nooit concessies aan.”

– Oók behoefte aan een praktische oplossing?

Onze consultants staan voor u klaar.