Cordares Capital Care

Financieel Directeur Henk Lanting RC (Cordares): “ADC Performance Improvement heeft ruime ervaring met benchmarking.”

Het is moeilijk voor te stellen maar in de jaren zeventig was het kantoorpand van Cordares één van de weinige kantoorpanden in het Amsterdamse Sloterdijk. Het in het oog springende honingraat gebouw in Amsterdam vormde jarenlang het symbool van bouwend Nederland. Met recht kon het een visitekaartje worden genoemd. Inmiddels is Cordares specialist in Pensioenbeheer, vermogensbeheer en inkomensverzekering voor meer dan 1 miljoen Nederlanders. Nu ligt het ingesloten door gebouwen die hoog uittorenen over kantorenpark Sloterdijk. Henk Lanting, financieel directeur, spreekt over de ontwikkelingen in de pensioenmarkt en de dienstverlening van ADC. In opdracht van Cordares deed ADC onderzoek naar de kosten van de accountant en kwam met een eenduidige conclusie. “In korte tijd hebben ze een goed onderbouwd adviesrapport opgesteld. De kosten van de accountant konden met een vijfde omlaag!”

Financieel directeur Henk Lanting over Cordares: “We voeren pensioenregelingen voor ondernemingen en bedrijfstakken en andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen uit.” Met meer dan 25 miljard belegd vermogen is Cordares één van de grotere pensioenuitvoerders in Nederland.

‘De kosten van de accountant konden met een vijfde omlaag!’

De ontwikkelingen in de pensioenbranche volgen elkaar in rap tempo op. Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag. De pensioenmarkt is sterk in beweging. Het is dan ook de verwachting van Henk Lanting dat de consolidatieslag binnen de branche zich verder zal voortzetten. Als voorbeeld van een succesvolle onderlinge samenwerking tussen twee partijen noemt hij direct de samenwerking tussen Cordares en Mn Services. Deze behelst inmiddels een aantal terreinen. Het beperkt zich niet alleen tot het gebied van IT-dienstverlening. Ook op commercieel vlak werkt men samen ten aanzien van een dienstenconcept voor kleinere pensioenfondsen. Als enige partij in ons land richt Cordares zijn blik inmiddels ook op het buitenland. Zo doet men onder meer aan marktverkenning in Italië, België, Denemarken en Duitsland. “Nederland is op het gebied van collectieve pensioenen uniek in de wereld. Nergens ter wereld kent men het systeem van per bedrijfstak geregelde collectieve pensioenen. Ons stelsel en kennis zijn mooie expertproducten.”

In 2004 werd Henk Lanting gevraagd financieel directeur van de werkmaatschappij Pensioenen te worden, vertelt hij. Niet lang daarna werd hij benoemd tot financieel directeur van de Holding. De functie is hem op hetlijf geschreven. Na zijn aantreden liet hij zijn kritisch oog vallen op de kosten die de huisaccountant in rekening bracht. “Dat waren absurd hoge bedragen. We hebben 800 medewerkers in dienst en de facturen van de accountantsdiensten waren behoorlijk hoog. Hoewel de werkmaatschappijen een ruime mate van autonomie hebben, had ik sterk het gevoel dat er iets moest gebeuren. In een gesprek met een collega werd ik opmerkzaam gemaakt op ADC. Ik kende ze niet maar dat is inmiddels wel anders.”

“Ik stond niet te trappelen om van accountant te wisselen. Een pitch uitvoeren wilde ik absoluut niet.”

Een gesprek met ADC volgde in december 2005. Het was een verhelderend gesprek zegt Lanting. In het gesprek gaf Gert Baars, directeur van ADC, voldoende reden om Lanting te doen besluiten om met ADC in zee te gaan. Het Amsterdamse bedrijf kreeg de opdracht een QuickScan uit te voeren hoe de accountantskosten naar beneden bij gesteld konden worden. “Ik stond niet te trappelen om van accountant te wisselen. Een pitch uitvoeren wilde ik absoluut niet. Dat geeft veel onrust in de organisatie. Daar zat ik zeker niet op te wachten.” Lachend vervolgt hij: “Het heeft wel onrust veroorzaakt maar dan wel bij onze accountant.” ADC ging voortvarend te werk. Zo spraken de medewerkers van ADC niet alleen met veel betrokkenen binnen Cordares, maar ook met de accountant. Het werden stevige interviewsessies waarbij men diep op de financiële materie in ging. Centrale vraagstelling was of de processen binnen de werkmaatschappijen, om te komen tot de financiële verslaglegging, wel adequaat waren. Een vraag als hoe het financiële jaarverslag nu eigenlijk tot stand kwam, werd dan ook uitgebreid aan de orde gesteld. Na twee maanden gedegen onderzoek kwam ADC in maart 2006 met haar bevindingen. De uitkomsten verbaasden hem eigenlijk niet. “Het kwam bepaald niet als een donderslag bij heldere hemel.” Zo kwam ADC tot de conclusie dat het niet raadzaam was om van accountant te wisselen.

Ook adviseerde ADC om de interne financiële processen te stroomlijnen. Medio vorig jaar presenteerde Lanting de onderzoeksresultaten aan de Raad van Bestuur van Cordares. Deze besloot de conclusies van ADC over te nemen.

“Ook adviseerde ADC om de interne financiële processen te stroomlijnen.”

Over de kwaliteit en de snelheid van het uitgevoerde onderzoek is hij tevreden. Als hij ze een rapportcijfer zou moeten geven, krijgen ze van hem een 8. “Ze hebben ruimschoots aan de doelstellingen voldaan. Het was een kort maar gedegen onderzoek. Het prijskaartje zijn ze meer dan waard.” Niet zonder reden vertelt Henk Lanting trots dat 2006 het beste financiële jaar in de 55-jarige geschiedenis van het bedrijf is geworden. “Dat is een prachtige prestatie!” Henk Lanting vertelt dat er nu maand-rapportages via de Business Balance Scorecard (BBSC) plaatsvinden. Per kwartaal wordt uitgebreider gerapporteerd. In de praktijk blijkt het een stuk overzichtelijker en efficiënter te werken. “Veel voorbereidend werk doen we nu zelf wat natuurlijk ook weer scheelt in tijd en geld voor de accountant. De snelheid waarmee ze dingen oppakten en het feit dat ze meedachten, sprak mij in hun dienstverlening aan. In een doorlooptijd van twee maanden hebben ze laten zien dat ze het geld waard waren. Men wist waar men over sprak. De gesprekken met de accountant verliepen open en helder. De toonzetting was niet wrang, bot of scherp. Die stijl van werken vind ik belangrijk. Met voldoende diepgang hebben ze een goed onderbouwd rapport afgeleverd. Maar ja, ze hebben natuurlijk ook jarenlange ervaring met benchmarken.” Kennis, kunde en professionaliteit staan dus bij ADC voorop.

Ook met de mensen die het onderzoek uitvoerden, klikte het goed benadrukt Henk Lanting. “Echt, ze pasten prima bij wat ik wilde. Nog altijd is het zo dat vreemde ogen dwingen.”

ADC Performance Improvement vroeg journalist Paul Hofman een serie interviews af te nemen bij spraakmakende opdrachtgevers. Dit artikel is daar één van. Paul Hofman schrijft al jaren voor diverse dag- en vakbladen en lifestyle magazines. ADC adviseert organisaties en overheidsinstanties bij financiële, juridische en inkoopvraagstukken en levert daarbij praktische langdurige oplossingen en capaciteit.

– Oók behoefte aan een praktische oplossing?

Onze consultants staan voor u klaar.