Verlaging inkoopkosten met dubbele cijfers

Industriële toeleverancier Overeem in Ede, onderdeel van Aalberts Industries, liet de inkoop door ADC Performance Improvement onder de loep nemen. Het resultaat: een grote structurele verlaging van de inkoopkosten en strakkere processen.

‘Een adviseur moet zich ruim terug verdienen. Dat is prima gelukt, want ADC Performance Improvement heeft bij Overeem enige tonnen op de inkoopkosten weten te besparen. De kosten/batenverhouding is duidelijk positief, want tegen een vaste consultancyvergoeding staat een grote structurele verlaging van de inkoopkosten’, aldus directeur Reinout Scholtens van industriële toeleverancier Overeem, onderdeel van Aalberts Industries.

Inkoop

Overeem maakt dunwandige metaal-profielen die door rollen worden gevormd. Het gaat om technisch complexe profielen, die klantspecifiek worden gemaakt. Tot de klanten behoren onder meer bekende automobielfabrieken, fabrikanten van verlichtingsarmaturen en de meubelindustrie. Scholtens staat naar eigen zeggen voor een tweeledige uitdaging: meegaan met de eisen van de markt en tegelijkertijd de technologische ontwikkelingen bijbenen. ‘Onze afzetmarkten worden steeds competitiever’, constateert de directeur van Overeem. Dat is te danken aan zowel marktverzadiging als de huidige laagconjunctuur. Voor de afnemers van Overeem is een scherpe inkoopprijs van levensbelang en daarom wordt het bedrijf uit Ede door vele van haar klanten elk halfjaar op prijs gebenchmarkt. Een concurrerend kostenniveau is dus essentieel voor Overeem. Het bedrijf besloot daarom de inkoop eens goed onder de loep te nemen.

‘We hadden het idee dat we flink op onze inkoop zouden kunnen besparen. En dat bleek ook zo te zijn.’

Kostenbesparing

ADC had reeds eerder voor Aalberts Industries laten zien wat ze kan. Daarom besloot Overeem-directeur Scholtens het bureau in te schakelen. ADC Performance Improvement is, zoals de naam al aangeeft, gespecialiseerd in rendementsverbetering. Dat moet voor ADC altijd duidelijk aantoonbaar zijn, en daarom werkt ze desgewenst ook op no cure no pay-basis. Omdat de inkoopkosten voor veel organisaties de grootste kostenpost zijn, is daar qua rendementsverbetering veel te verdienen. Zeker geldt dat voor industriële bedrijven, die vaak een hoge inkoop-quote hebben.

‘We hadden het idee dat we flink op onze inkoop zouden kunnen besparen. En dat bleek ook zo te zijn’, zegt Scholtens. ADC Performance Improvement voerde daarom een spend-analyse uit. Dat is een gedetailleerd onderzoek van de gehele inkoop, dat haarscherp duidelijk maakt wat bij wie wordt ingekocht en welke bedragen in de verschillende inkoop-categorieën omgaan. Op basis van de spend-analyse geeft ADC concrete aanbevelingen hoe de inkoop beter, efficiënter en effectiever kan.

Processen

ADC heeft voor veel inkoopcategorieën specialisten in huis die de verschillende markten als hun broekzak kennen. Per categorie kan daarom precies worden aangegeven of er al dan niet scherp wordt ingekocht. Uit de analyse bleek dat bij vijf inkooppakketten flink kon worden bespaard: verpakkingen, transport en MRO (maintenance, repair and operations). ‘Bij de meeste van deze categorieën liggen de gerealiseerde inkoopbesparingen tussen de 10 en 15 procent.

ADC analyseerde ook de inkoopprocessen, omdat de ervaring heeft geleerd dat door anders in te kopen vaak ook veel geld kan worden bespaard. Bij de inkoopcategorie verpakkingen leidde dat ertoe dat Overeem de toeleveranciers nu meer ruimte geeft zelf met oplossingen te komen. Dat resulteerde niet alleen in lagere verpakkingskosten, maar ook in een vermindering van de workload bij Overeem zelf.

‘De mensen van ADC hebben een no nonsense aanpak en zijn tegelijkertijd sociaal vaardig.’

Blauwdruk

Een voor Overeem grote inkooppost zijn de grondstoffen. Het betreft onder meer staal en aluminium. ‘Uit de analyse van ADC Performance Improvement bleek dat we hier niet veel op kunnen besparen’, zegt Scholtens terugblikkend. ‘We willen hier echter minder afhankelijk worden van de huidige leveranciers en daarom heeft ADC voor ons de markt in kaart gebracht. Voorts heeft het bureau het request for quotation-proces voor ons vormgegeven en uitgevoerd. Voor het RFQ-proces ligt er nu een blauwdruk waar we op ieder gewenst moment mee aan de slag kunnen’. De bedrijfsfilosofie van Aalberts Industries is dat de verschillende bedrijven onder de Aalberts-paraplu zelf de broek moeten ophouden. Er zijn geen zware stafdiensten die bijspringen. Daar zit volgens directeur Scholtens van Overeem ook precies de klik met ADC: ‘De adviseurs van ADC hebben een no nonsense aanpak met een strak werkplan en heldere rapportages, en zijn tegelijkertijd sociaal vaardig. Mijn mensen zijn goed betrokken en vonden het plezierig om lekker praktisch met ADC samen te werken’.