ADC performance improvement: breed werkveld 

ADC Perfomance Improvement: breed werkveld

Thuis in uw branche

ADC PI bereikt verrassende resultaten voor heel veel verschillende ondernemingen en instellingen. Door te besparen op uw bedrijfsvoering ontstaat ruimte voor innovatie, investering, kwaliteitsverbetering en het versterken van uw positie in de markt. Daar leveren we graag een bijdrage aan. 

We werken met op maat samengestelde teams. Zo’n team bestaat altijd uit vakmensen op het gebied van de specialismen die we in huis hebben plus experts op het gebied van uw branche. Ons analytisch vermogen, strategisch inzicht en onze daadkracht koppelen we aan uw bedrijfseigen kennis. Resultaat gegarandeerd.

 

De sector transport en logistiek groeit weer en recente economische verwachtingen geven ondernemers een positief gevoel. Tegelijkertijd liggen er ook grote uitdagingen. Investeringen in innovatie zijn noodzakelijk om te kunnen blijven aansluiten bij de groeiende wensen van zowel bedrijven als consumenten. De financiële ruimte om verder te kunnen optimaliseren ligt dichterbij dan u denkt.
Kapitaal is lastiger te verkrijgen, grondstofprijzen zijn volatiel, concurrentie en kansen uit en in het oosten groeien en geschikt personeel is niet altijd beschikbaar. Bedrijven moeten efficiencyslagen maken. Degenen die de controle behouden en zich continu vernieuwen staan sterker in de toekomst.
Marktwerking is het centrale begrip in de zorg met veel gevolgen voor instellingen. Risico’s nemen toe zodat de bedrijfsvoering kritischer wordt. Aan de andere kant zijn investeringen en innovaties voor zorginstellingen een kans om zich te onderscheiden in de markt.
De mensen en hun kennis vormen zowel het kapitaal als het product van zakelijke dienstverlening. Als concurrentievoordeel behaald moet worden, staat doelmatigheid voorop. Dan gaat het om optimale inzet van medewerkers en een gezonde vaste/variabele kostenstructuur.
Meer doen met minder is de belangrijkste opgave voor veel gemeenten. De financiële toekomst is onzeker door onder andere decentralisatie van taken en verlaging van de Rijksuitkering. Dat maakt een kritische blik op de grondposities en de bedrijfsvoering noodzakelijk.
Instellingen in het onderwijs hebben te maken met complexe en veranderende regelgeving, krappe budgetten en (soms) fusies. ADC PI koppelt een bedrijfsmatige blik aan de ambitie om goede opleidingen te bieden. De focus ligt op het onderwijs; ...