ADC performance improvement en finance

ADC Performance Improvement en finance

Robin van de Kerkhof
- Senior Consultant
    • 020-5709100
    • r.vandekerkhof@adcpi.nl
    • https://www.linkedin.com/in/robin-van-de-kerkhof-903a2b41

Waardecreatie door financiële focus

De ervaring en expertise van ADC PI op het gebied van financiële optimalisatie is zeer ruim. Die kennis, in combinatie met onze twee overige pilaren van operations & procurement, stellen we graag in dienst van onze opdrachtgevers. 

Een belangrijk speerpunt binnen ADC PI is het optimaliseren van werkkapitaal. Onder druk van economische omstandigheden, groeit de noodzaak om de financiële functies doelmatig in te richten. In onze analyse betrekken we alle elementen van werkkapitaal en processen, zoals onderhandenwerk, debiteuren-crediteurenbeheer, voorraadbeheer en -planning. We presenteren een complete oplossing voor het management van uw werkkapitaal. De ervaring leert dat voorraden en onderhanden werk vaak worden gebruikt om knelpunten in de kern processen te mitigeren in plaats van de kernvraag op te lossen. De analyses van ADC gaan door tot de kern van de oorzaak, dit leidt dus niet alleen tot optimalisatie (kosten besparing) op werkkapitaal, maar ook op interne (productie)processen. Onze adviseurs blijven graag betrokken bij de implementatie of nemen (een deel van het) werk van u over.

Een ander sterk punt van ADC PI is de optimalisatie van accountantskosten. Binnen de organisatie is gedegen kennis aanwezig door consultants met ervaringen binnen de “Big Four” (tot op managing partner niveau). Deze ervaring stelt ons in staat om intern processen te kunnen beoordelen op hun toegevoegde waarde en kwaliteit (de risico analyse). Naast deze kennis zijn wij ook in detail bekend met het verdienmodel van de externe accountant  en waar deze meewaarde toevoegt en waar niet (beoordelen van de werkprogramma’s, begroten uren en commerciële tarief stelling.) Onze optimalisatie processen zijn gebaseerd op een interne en externe analyse. Het vervolg traject kan leiden tot een integraal verbetertraject of enkel gefocussed op de interne dan wel externe processen. De externe verbeteringen leiden vaak tot nieuwe afspraken met de bestaande accountant of er wordt gekozen voor een nieuwe (Europese) aanbesteding die wij vanuit onze procurement tak ook faciliteren. TCO besparingen van 40% zijn eerder regel dan uitzondering!

Daarnaast levert ADC ook tactisch en operationele activiteiten binnen de venture capital & private equity markt. We leveren analyses met bij behorende adviezen hoe voor mogelijke start-ups, overnames, turnarounds en/of fusies maximale waarde bereikt kan worden. Naast de analyse en adviezen levert ADC ook de consultants die op interim basis de implementatie managen. 

 

 

 

 

 

De testimonials

Lees de ervaringen van onze cliënten.