ADC performance improvement en inkoop

ADC Performance Improvement en inkoop

Ivan Lievestro
- Senior Consultant

Van operationeel naar strategisch

ADC PI is één van de leidende inkoop-adviseurs in Nederland. We kiezen originele invalshoeken, zijn betrokken bij innovatie en laten ons leiden door een pragmatische instelling. Zo realiseren we voor onze opdrachtgevers kostenreductie, een beter gebruik van kapitaal en soms slagen we er in om zelfs nieuwe inkomstenstromen te genereren. 
Inmiddels is de noodzaak helder om zorgvuldig om te gaan met schaarse bronnen en de effecten van ons gedrag op het milieu. Bij ADC PI staat duurzaamheid hoog in het vaandel. In de keten van uw bedrijfsvoering is duurzaam ondernemen een volwaardige strategie. Gecombineerd met innovatiedrang realiseren bedrijven en instellingen via deze weg op termijn houdbare financiële kansen. 

ADC PI is een van de organisatoren van het jaarlijkse ‘International Supply Management Congress’. Tijdens dit congres worden ook de CPO-awards uitgereikt. De genomineerden onderstrepen steeds opnieuw dat inkoop aan de basis ligt van gezonde bedrijfsvoering. Inkoop (of procurement) heeft de potentie om waarde te creëren in de gehele keten. Gebruik maken van die potentie lijkt een grote stap voorwaarts, maar blijkt van grote betekenis voor toekomstgerichte bedrijven.
 
ADC PI is partner voor bedrijven en instellingen die zo’n stap vooruit willen maken. Met een nuchtere analyse komen we tot besparingen, die vervolgens gebruikt kunnen worden voor nieuwe investeringen in mensen, processen en technologie. De organisatie omvormen van een operationeel naar een strategisch model zal in de tijd grotere waarde opleveren.

 

 

 

 

De testimonials

Lees de ervaringen van onze cliënten.