ADC performance improvement en het onderwijs

ADC Performance Improvement en onderwijs.

Focus op onderwijs 

Instellingen in het onderwijs hebben te maken met complexe regelgeving. Veranderingen volgen elkaar snel op. De beschikbare middelen worden steeds beperkter. De ambitie om goed onderwijs te geven met kwalitatief hoogwaardige professionals moet met een steeds bedrijfsmatiger blik gerealiseerd worden. 
 
ADC PI geeft inzicht in de integrale kosten van uw organisatie. Daaronder vallen zowel de interne als de externe, de personele en de materiële kosten. We onderbouwen mogelijke besparingen in het primaire proces (personeel en processen), facilitaire zaken, ICT en onderhoud. Grondig, analytisch en vanuit onverwachte invalshoeken.
 
Ook hebben veel scholen te maken met de gevolgen van fusies. De omvang van de organisatie is dan toegenomen en de afzonderlijke delen moeten groeien tot een geheel. Alleen als de harmonisatie van die bedrijfsonderdelen goed verloopt, kunt u synergievoordelen maximaal benutten. Onze analyses hebben in zulke processen hun nut bewezen.
 
Op alle gebieden bezit ADC PI eigen expertise of is in staat die aan te wenden. In onze aanpak werken we intensief samen met de medewerkers in uw organisatie. Zo ontstaat draagvlak voor de veranderingen en worden die veranderingen ook geborgd. 
 
Uw focus ligt op de kwaliteit van het onderwijs tegen verantwoorde kosten. In de bedrijfsvoering liggen kansen om een optimalisatieslag te maken. In de realisatie van de verbeteringen betrekken we de inrichting van de organisatie, zodat kwantitatief én kwalitatief verbetering optreedt. 
 

Wij bieden:

  • verbeterd inzicht in uw bedrijfsvoering
  • optimalisatie van de kostenefficiëntie van uw opleidingen
  • draagvlak voor veranderingen
  • kwantitatieve en kwalitatieve verbeteringen
  • onze verbintenis aan meetbare resultaten

 

 

 

 

De testimonials

Lees de ervaring van onze cliënten.

'Kostenverlaging en risicoreductie door inkoopprofessionalisering.'
Hans Poldervaart
Projectdirecteur

Dankzij een succesvol inkoopprofessionaliseringsproject op no cure no pay basis begint nu ook bij ROC Aventus de eerste winst bij inkoop. Omdat zij nu op inkoopgebied in control begint te komen, is de rechtmatigheid geborgd.