ADC performance improvement en operational excellence

ADC Performance Improvement en operational excellence 

Nicole Malherbe
- Partner
    • 020-5709100
    • n.malherbe@adcpi.nl
    • http://nl.linkedin.com/pub/nicole-malherbe/0/293/140

Doelmatige structuren

Om onderscheidend en competitief te kunnen opereren in de markt, moeten uw processen excellent opereren. Dat betekent zo lean mogelijk, zonder verstoringen en gericht op het leveren van de gewenste output. In de industrie gaat het primair om productieprocessen. In de zorg of dienstverlening ligt het accent meer op efficiënte inzet van uren. Voor elke organisatie is het belangrijk dat het totaal van deze processen (operations) doelmatig verloopt. Het is daarom verstandig om ze regelmatig tegen het licht te houden.

ADC Performance Improvement heeft ervaring met het doorlichten van de bedrijfsvoering van organisaties in verschillende sectoren. Onze methodiek brengt processen, hulpmiddelen, mensen en bedrijfsstrategieën op één lijn. Zo wordt het mogelijk om te besparen op kosten en een beter bedrijfsresultaat af te dwingen. 

Een door ADC uitgevoerde doorlichting levert u een helder beeld op van de knelpunten en verbetermogelijkheden. Onze experts kijken naar heel pragmatische zaken, zoals het stroomlijnen van overdrachtspunten in de organisatie en leveringsverplichtingen. Daarbij analyseren we de efficiency van de processen en de inbedding van die processen in de organisatiestructuur. Tot slot is de (kwaliteit van) managementinformatie een belangrijk aandachtsgebied.

We werken altijd van buiten naar binnen: wat wil uw organisatie leveren en tegen welke condities. Vervolgens bieden we inzicht in de inspanning en kosten die daarvoor nodig zijn en zetten die af tegen de bestaande bezetting en kostenniveaus. We onderbouwen onze analyses en besteden ruime aandacht aan implementatie. We realiseren daarbij niet alleen kwantitatieve verbeteringen, maar brengen uw organisatie ook op een professioneel hoger niveau.

 

 

 

 

De testimonials

Lees de ervaringen van onze cliënten.