ADC performance improvement en de overheid

ADC Performance Improvement en de overheid

Meer doen met minder

Meer doen met minder is de belangrijkste opgave voor veel gemeenten. De financiële toekomst is onzeker door onder andere decentralisatie van taken en verlaging van de inkomsten uit het Gemeentefonds. Om het voorzieningenniveau niet teveel aan te tasten, moeten in de bedrijfsvoering oplossingen gevonden worden voor een nieuwe werkelijkheid.

Door de veranderde economische omstandigheden lopen vele voorgenomen bouwplannen vertraging op, worden beperkt in omvang of geannuleerd. Afwaardering van zulke projecten leidt ertoe dat er een acute noodzaak ontstaat om te besparen. 
 
Uiteenlopende vormen van samenwerking tussen gemeenten leveren schaalvoordelen op en kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. Ambtelijke samenwerking op onderdelen, ambtelijke fusie of integratie met andere gemeenten? Onze benadering maakt voor- en nadelen inzichtelijk en ondersteunt bij de realisatie. 
 
ADC PI biedt een gedegen analyse van de bedrijfsvoering van gemeenten en (semi)-overheidsinstellingen als geheel of van een van de disciplines. We objectiveren de huidige stand van zaken en het actuele of voorgenomen beleid. Daarmee creëren we een beeld van de mogelijkheden om besparingen te realiseren. ADC PI gaat daarbij altijd uit van het beleid zoals dat bestaat, biedt inzicht in de inspanning in (in- en externe) kosten die nodig zijn om het beleid uit te voeren en signaleert de discrepantie met de bestaande bezetting en kostenniveaus. 
 
Transparantie is essentieel. U kunt verschillende opties beoordelen op de effecten die ze hebben in de bedrijfsvoering en een afgewogen keuze maken. Uw organisatie heeft het stuur in handen.
 

Wij bieden:

  • oplossingen voor een nieuwe financiële werkelijkheid
  • zicht op samenwerking
  • transparante keuzes
  • onze verbintenis aan meetbare resultaten

 

 

 

 

 

De testimonials

Lees de ervaring van onze cliënten

‘We doen meer met hetzelfde aantal mensen’
Marlies Leenders-Stassen
Adjunct-directeur

Nieuwe taken op je bord en een omgeving die zich meer en meer roert. Dan klinkt de roep om extra inzet van menselijk kapitaal steeds luider. Uit verschillende analyses van ADC Performance Improvement bleek echter dat het goed mogelijk is meer met hetzelfde aantal mensen te doen.

'Fors bezuinigen zonder aantasting voorzieningenniveau.'
Ida Oostmeijer
Gemeentesecretaris

Stijgende uitgaven, dalende inkomsten en steeds grotere bezuinigingstaakstellingen. Welke gemeente heeft er niet mee te maken? Bij Assen blijkt substantieel te kunnen worden bezuinigd, terwijl de dienstverlening aan burgers en bedrijven op peil blijft. Met dank aan ADC.