Performance improvement: zó doen we dat

'Elke euro die we besparen blijft in de zorg'
Henk Steven Beernink
Leidinggevende facilitaire dienst

Intermetzo helpt kinderen en jongeren met meervoudig complexe problemen. Dat is dure zorg. Samen met ADC Performance Improvement werd de inkoop geprofessionaliseerd. Dat leverde niet alleen opmerkelijk grote besparingen op, maar goede inkoop levert ook toegevoegde waarde voor de cliënten.

'Meer tijd voor de cliënt en lagere bedrijfskosten gaan uitstekend samen'
Frank Broekhuizen
Directeur

Zorginstelling voor ouderen Nusantara kwam enige tijd geleden in de financiële problemen. ADC Performance Improvement wist sterk op de inkoopkosten te besparen en door optimalisatie van het primaire proces steeg de cliëntgebonden zorg met 15 procent. 'Cliënten vinden onze medewerkers meer zichtbaar geworden.'

"De grote winst is de samenwerking"
Emma Beaujon
Directeur

Door inkoopvolumes te bundelen en ze vervolgens professioneel in de markt te zetten is geld te besparen. Veel geld. In het geval van Stichting De Opbouw maar liefst 1,4 miljoen euro. Toch zit de echte winst voor deze grote zorginstelling in de betere interne samenwerking op inkoopgebied. Door inkoopcoördinatie valt nog veel meer te verdienen.

"Hoe kwaliteitsverbetering en kostenverlaging hand in hand kunnen gaan"
Ad de Jong
Bestuurder

De ouderenzorg komt door bezuinigingen onder steeds grotere druk te staan. ADC Performance Improvement laat bij zorgorganisatie QuaRijn zien dat het goed mogelijk is de kosten structureel te verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

'Structureel 23 procent lagere inkoopkosten.'
Kees Weijer
Algemeen directeur

Jeugdzorginstelling Lijn5 bespaarde ruim één miljoen euro op haar inkoop. Structureel. Want in een no cure no pay-project werden de resultaten geborgd. Betere contracten, soepeler processen. Een stevige basis voor een onzekere toekomst.

Arie Slingerland
Manager Inkoop

Arie Slingerland is met zijn medewerkers verantwoordelijk voor de regie en coördinatie van het inkoopbeleid van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De naam van het ‘Erasmus’ is nog vrij nieuw. Eind jaren negentig ontstaat de organisatie na een samenvoeging van het Dijkzigt Ziekenhuis, het Sophia Kinderziekenhuis, de Daniel den Hoed kliniek en de medische faculteit van de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Het Erasmus MC is inmiddels het grootste en meest diverse universitaire medisch centrum in Nederland. De cijfers zijn indrukwekkend: 11.000 medewerkers met ruim 1.200 bedden bevinden zich verspreid over 4 locaties. Op het terrein van het oude Dijkzigt Ziekenhuis wordt de komende vijftien jaar volop gebouwd.