Performance improvement: zó doen we dat

'Kostenverlaging en risicoreductie door inkoopprofessionalisering.'
Hans Poldervaart
Projectdirecteur

Dankzij een succesvol inkoopprofessionaliseringsproject op no cure no pay basis begint nu ook bij ROC Aventus de eerste winst bij inkoop. Omdat zij nu op inkoopgebied in control begint te komen, is de rechtmatigheid geborgd.