Performance improvement: zó doen we dat

‘We doen meer met hetzelfde aantal mensen’
Marlies Leenders-Stassen
Adjunct-directeur

Nieuwe taken op je bord en een omgeving die zich meer en meer roert. Dan klinkt de roep om extra inzet van menselijk kapitaal steeds luider. Uit verschillende analyses van ADC Performance Improvement bleek echter dat het goed mogelijk is meer met hetzelfde aantal mensen te doen.

'Fors bezuinigen zonder aantasting voorzieningenniveau.'
Ida Oostmeijer
Gemeentesecretaris

Stijgende uitgaven, dalende inkomsten en steeds grotere bezuinigingstaakstellingen. Welke gemeente heeft er niet mee te maken? Bij Assen blijkt substantieel te kunnen worden bezuinigd, terwijl de dienstverlening aan burgers en bedrijven op peil blijft. Met dank aan ADC.