ADC performance improvement en de zorg

ADC Performance Improvement en zorg

Zorg is zorg voor waarde

Marktwerking is het centrale begrip in de zorg met veel gevolgen voor instellingen. Risico’s nemen toe zodat de bedrijfsvoering kritischer wordt. Aan de andere kant zijn investeringen en innovaties voor zorginstellingen een kans om zich te onderscheiden in de markt. 
Instellingen in de zorg (cure en care) onderscheiden zich van andere organisaties door unieke kenmerken zoals de financieringsstructuur, de verhoudingen met verzekeraars, de grote personeelskostencomponent en de verwevenheid van bedrijfsvoering en emotie.
 
ADC PI draagt bij aan het creëren van waardevolle en waardevaste instellingen in de zorg. Waardevolle instellingen zijn in staat kwalitatief adequate zorg te verlenen aan hun cliënten met een rendement dat toekomstige risico’s opvangt en strategische en innovatie doelstellingen mogelijk maakt. Waardevaste instellingen hebben dit ondernemerschap verankerd in hun business cyclus in alle lagen in de organisatie.
Met onze ruime ervaring in de zorg analyseren we uw bedrijfsvoering op onderdelen of als geheel. U krijgt inzicht in mogelijke besparingen op de inkoop van facilitaire voorzieningen, automatisering, inhuur en gebouwenbeheer en onderhoud, en in mogelijke productiviteitsverbeteringen op diverse deelgebieden. Samen met u realiseren we deze besparingen ook.
 
Instellingen bepalen hun eigen doelstellingen, financieel, strategisch en innovatief. De kracht van ADC PI is het vinden en realiseren van de financiële ruimte om die doelstellingen te realiseren, samen met uw medewerkers. 
 

Wij bieden:

  • verbeterd inzicht in uw bedrijfsvoering
  • een bijdrage aan waardevolle en waardevaste instellingen
  • keuzemogelijkheden voor besparing en productiviteitsverbetering
  • strategieën om uw doelstellingen te behalen
  • onze verbintenis aan meetbare resultaten

 

 

 

 

 

De testimonials

Lees de ervaring van onze cliënten.

'Elke euro die we besparen blijft in de zorg'
Henk Steven Beernink
Leidinggevende facilitaire dienst

Intermetzo helpt kinderen en jongeren met meervoudig complexe problemen. Dat is dure zorg. Samen met ADC Performance Improvement werd de inkoop geprofessionaliseerd. Dat leverde niet alleen opmerkelijk grote besparingen op, maar goede inkoop levert ook toegevoegde waarde voor de cliënten.

'Meer tijd voor de cliënt en lagere bedrijfskosten gaan uitstekend samen'
Frank Broekhuizen
Directeur

Zorginstelling voor ouderen Nusantara kwam enige tijd geleden in de financiële problemen. ADC Performance Improvement wist sterk op de inkoopkosten te besparen en door optimalisatie van het primaire proces steeg de cliëntgebonden zorg met 15 procent. 'Cliënten vinden onze medewerkers meer zichtbaar geworden.'

"De grote winst is de samenwerking"
Emma Beaujon
Directeur

Door inkoopvolumes te bundelen en ze vervolgens professioneel in de markt te zetten is geld te besparen. Veel geld. In het geval van Stichting De Opbouw maar liefst 1,4 miljoen euro. Toch zit de echte winst voor deze grote zorginstelling in de betere interne samenwerking op inkoopgebied. Door inkoopcoördinatie valt nog veel meer te verdienen.

"Hoe kwaliteitsverbetering en kostenverlaging hand in hand kunnen gaan"
Ad de Jong
Bestuurder

De ouderenzorg komt door bezuinigingen onder steeds grotere druk te staan. ADC Performance Improvement laat bij zorgorganisatie QuaRijn zien dat het goed mogelijk is de kosten structureel te verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

'Structureel 23 procent lagere inkoopkosten.'
Kees Weijer
Algemeen directeur

Jeugdzorginstelling Lijn5 bespaarde ruim één miljoen euro op haar inkoop. Structureel. Want in een no cure no pay-project werden de resultaten geborgd. Betere contracten, soepeler processen. Een stevige basis voor een onzekere toekomst.

Arie Slingerland
Manager Inkoop

Arie Slingerland is met zijn medewerkers verantwoordelijk voor de regie en coördinatie van het inkoopbeleid van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De naam van het ‘Erasmus’ is nog vrij nieuw. Eind jaren negentig ontstaat de organisatie na een samenvoeging van het Dijkzigt Ziekenhuis, het Sophia Kinderziekenhuis, de Daniel den Hoed kliniek en de medische faculteit van de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Het Erasmus MC is inmiddels het grootste en meest diverse universitaire medisch centrum in Nederland. De cijfers zijn indrukwekkend: 11.000 medewerkers met ruim 1.200 bedden bevinden zich verspreid over 4 locaties. Op het terrein van het oude Dijkzigt Ziekenhuis wordt de komende vijftien jaar volop gebouwd.